Algemene Voorwaarden

Deze ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op de relatie tussen Boodschapjes.com en de klanten.

 

1. Definities

Aanbod: het productenaanbod van een winkelier dat door de klant via het platform bij een winkelier kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de klant via het platform bij de winkel van het door de klant geselecteerde aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon die een bestelling plaatst via het platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de klant en de winkel met betrekking tot een bestelling en de bezorging.

Platform: de website(s), apps, tools en andere software van Boodschapjes.com en aan haar aangesloten bedrijven en zakelijke partners waarop de service beschikbaar wordt gemaakt.

De winkel/winkelier: een bedrijf dat producten verkoopt en voor de uitvoering en betaling van overeenkomsten het platform gebruikt.

De winkelinformatie: de informatie van de winkel, o.a. bedrijfs – en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod, prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die via Boodschapjes.com worden aangeboden aan de klant, o.a. het publiceren van het aanbod, het voorzien van het tot stand komen van overeenkomsten en het doorverwijzen van bestellingen naar de desbetreffende winkel.

Boodschapjes.com: Boodschapjes.com handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Lucy Productionz.

 

2. Identiteit van Boodschapjes.com

Boodschapjes.com B.V.

Kantooradres (op afspraak):
Bleiswijkseweg 37m
2712 PB Zoetermeer

Correspondentieadres (geen bezoekadres):
Veluwemeer 16
2729 PC Zoetermeer

KVK 78248760
BTW-nr: NL861317658B01
Email: info@boodschapjes.com
Tel: 085-0656149

 

3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Service. Boodschapjes.com is niet verantwoordelijk voor de producten.

 

 1. Bij het plaatsen van een Bestelling gaat de Klant direct een Overeenkomst met de winkel aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gekoppeld aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling. Er is een mogelijkheid tot annulering door de winkel op grond van artikel 6.

 

4. Het Aanbod

 1. Boodschapjes.com publiceert het Aanbod in opdracht van de winkels op het Platform, deze winkelinformatie is door de Winkel zelf aangeleverd. Boodschapjes.com is niet verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de winkelinformatie op het Platform.

 

 1. Boodschapjes.com geeft alle winkelinformatie in die mate weer, dat het voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die behoren bij de acceptatie van het Aanbod.

 

 1. Boodschapjes.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

 

5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Bestelling plaatsen’ tijdens het plaatsen van een Bestelling via het Platform.

 

 1. Na ontvangst van de Bestelling, zal Boodschapjes.com de Bestelling per mail aan de Klant bevestigen.

 

 1. De Overeenkomst kan alleen door de winkel worden uitgevoerd als de Klant de volledig en juiste contact- en adresgegevens verschaft bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde betaalgegevens direct aan Boodschapjes.com of de winkel te melden.

 

 1. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel de winkel als Boodschapjes.com.

 

 1. De Klant dient aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

 

 1. Bij aflevering van de Bestelling kan de winkel vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert de Winkel de betreffende producten aan de klant te leveren. Het is mogelijk dat er annuleringskosten in rekening worden gebracht

 

 1. Boodschapjes.com is niet aansprakelijkheid over de uitvoering van de Overeenkomst.

 

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

 1. De winkel heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.

 

 1. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Boodschapjes.com besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.

 

 1. Boodschapjes.com heeft het recht om namens de winkel Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid

van de Bestelling of de opgegeven contactgegevens. Indien Boodschapjes.com een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Boodschapjes.com dat bedrag overboeken op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Boodschapjes.com hiervan aangifte doen bij de politie.

 

7. Betaling

Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden, is de Klant verplicht om de winkel te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door betaling aan de winkel aan de deur.

 

8. Klachtenregeling

 1. Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de winkel te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van de winkel en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij de winkel.

Boodschapjes.com kan alleen een bemiddelende rol aannemen.

 

 1. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier op de website of per e-mail gecommuniceerd te worden aan de klantenservice van Boodschapjes.com.

 

 1. Nadat de klacht door Boodschapjes.com is ontvangen zal Boodschapjes.com zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, de klacht in behandeling nemen.

 

 1. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de winkel of bij de klantenservice van Boodschapjes.com.

 

 

9. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

Boodschapjes.com verwerkt persoonlijke gegevens van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.